https://www.nordiciotweek.com/
top of page
Search
  • Niklas Sundström

Tunne liiketoimintasi, johda tiedolla


Yrityksillä on käytössään enemmän dataa kuin koskaan aikaisemmin. Mistä siis johtuu, että tuloslaskelman numerot eivät kehity toivotusti ja asiakastöissä ilmenee ongelmia?

Tunne liiketoimintasi, tunne prosessit

Datan ymmärtäminen ja hyödyntäminen liiketoiminnan johtamisessa edellyttää, että johto tuntee yrityksensä ja sen prosessit kuin omat taskunsa. Jos ei tiedä mitä liiketoimintayksiköissä ja tiimeissä käytännössä tehdään, voi data johtaa pahasti harhaan – tehdään vääriä johtopäätöksiä ja sen seurauksena vääriä päätöksiä.

Tuloslaskelma ei tue seurantaa joka tasolla

Monessa yrityksessä onnistumista ja tulosta seurataan ensisijaisesti numeroiden, erityisesti tuloslaskelman kautta. Yhtiötasolla tämä onkin toimiva malli, koska tuloslaskelma näyttää suunnan mihin ollaan menossa ja kertoo, onko liiketoiminta kannattavaa vai ei. Tuloslaskelma ei kuitenkaan kerro, onko tehty työ liikevaihtoon nähden tehokasta. Alatasolla, siellä missä asiakkuuksia hoidetaan ja missä asiakastyö tehdään, prosessit kertovat enemmän kuin tuloslaskelma. Tiedolla johtamisen näkökulmasta tuloslaskelma onkin lähinnä monen tekemisen ja prosessin lopputulos.

Tieto lisää ymmärrystä ja muuttaa toimintatapoja

Tuloslaskelman ohessa tulisi keskittyä datasta syntyvän ymmärryksen soveltamiseen käytännön prosesseihin: ensinnäkin, mikä data merkitsee ja millä on vaikutusta lopputulokseen, miten olemassa oleva data linkitetään prosessien eri vaiheisiin ja miten siitä saadaan olennaista tietoa prosessiin liittyvistä ongelmista. Tämän seurauksena kehitystoimenpiteet pystytään kohdistamaan juuri niihin vaiheisiin, mistä saadaan suurimmat hyödyt.

Data ja tiedolla johtaminen tarjoaa myös avaimet johtamistapojen kehittämiseen. Tämä edellyttää johdolta itsekriittistä silmää: on tärkeää olla avoin vaihtoehdoille ja valmis muuttamaan nykyisiä toimintatapojaan. Prosessi on jatkuvaa kehitystä ja kehittämistä, eikä se ole koskaan valmis. Menestyvät yritykset työskentelevät tauotta juuri näiden asioiden ympärillä.

Niklas Sundström

Business Controller

13 views0 comments
bottom of page