https://www.nordiciotweek.com/
top of page
Search
  • Marita Hämeenoja, asiakkuusjohtaja, Silta

5 kysymystä automaatiosta, robotiikasta ja koneälystä


1. Mitä uusia mahdollisuuksia automaatio, robotiikka ja koneäly tarjoavat palkanlaskentaan?

Automaatio, robotiikka ja koneäly tarjoavat huikeita mahdollisuuksia palkanlaskentaan. Silta hyödyntää automaatiota yhä enenevässä määrin palkanlaskennan prosesseissa.

Koneoppimisen uusia mahdollisuuksia voisi olla palkanlaskennan asiakaspalvelussa.

Otetaan esimerkiksi ruuhkautuva asiakaspalvelu, jonne saattaa tulla tuhansia sähköposteja päivittäin. Koneoppimisen avulla pelkästään saapuvat sähköpostit voitaisiin luokitella valituilla kriteereillä ja ohjata ne oikeille asiantuntijoille. Näin meilien käsittelyprosessi nopeutuisi. Parasta tässä on se, että samalla asiakaspalvelu ja -kokemus paranevat.

Viimeisen vuoden aikana on Suomessa tehty konkreettisia toteutuksia koneoppimisen hyödyntämisessä. Koneoppiminen on tekoälyn osa-alue, joka käyttää dataa oppimiseen ja luokitteluun sen sijaan, että toiminta olisi ohjelmoitu valmiiksi.

2. Miten Silta voisi hyödyntää Big Dataa valtavan tietomäärän käsittelyssä?

Sillassa on todellakin valtava määrä tietoa, joten Big Datan hyödyntäminen kiinnostaa kovasti. Hyödyntämisessä on kuitenkin otettava huomioon GDPR eli tietosuoja-asetus. Big Dataa voitaisiin louhia anonyymisti, jolloin saataisiin tietoa esimerkiksi sairauslomien ja työkyvyn trendeistä eri toimialoilla.

3. Mitä rutiineja Silta on automatisoinut ohjelmistorobotiikan avulla?

Silta hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa palkkalaskennan eri vaiheissa. Silta on automatisoinut muun muassa maksatusprosessinsa kokonaan. Kun rutiinit ja manuaalinen työ automatisoidaan, asiantuntijoille jää enemmän aikaa keskittyä varsinaiseen työhönsä. Näin asiakkaamme saavat entistä luotettavampaa ja laadukkaampaa palkanlaskennan palvelua.

Kun palkanlaskenta on ulkoistettu, asiakkaittemme ei itse tarvitse perehtyä ja investoida uuteen palkka- ja henkilöstöhallintateknologiaan.

4. Miten asiakkaanne voisivat hyötyä robotiikasta ja automaatiosta palkka- ja henkilöstöhallinnossa nykyistä enemmän?

Asiakkaamme saisivat lisähyötyjä ottamalla käyttöön Sillan nykyisiä tiedolla johtamisen ratkaisuja.

Esimerkiksi Sillan mobiiliratkaisu Simo toimittaa palkkalaskelmat suoraan palkansaajan kännykkään. Jo tällä hetkellä on mahdollista lähettää myös verokortti ja sairauspoissaolotodistus suoraan Simosta. Teemme asiakkaittemme kanssa myös jatkuvaa palkkapalveluiden kehittämistyötä esimerkiksi automatisoimalla järjestelmien välisiä liittymiä.

Jatkossa koneoppimisen avulla voitaisiin korjata virheellisiä tietoja automaattisesti tai palauttaa aineisto korjattavaksi. Sillassa hyödynnetään jo tälläkin hetkellä automatisoituja tarkistuspisteitä. Henkilöstön johtamiseen liittyviä automaattisesti tuotettuja helppokäyttöisiä ja reaaliaikaisia raportteja voidaan toimittaa suoraan esimiehille. Näin säästetään esimiehen työaikaa, eikä hänen tarvitse etsiä tietoa eri järjestelmistä ja luoda tiimikohtaisia Exceleitä.

5. Onko palkanmaksu jo automatisoitu niin, että raportointia varten tiedot saadaan kerättyä eri Excel-tiedostoista ja järjestelmistä entistä nopeammin?

Tavoite on minimoida Excel-tiedostojen käyttöä järjestelmien välillä. Ensisijaisesti pyritään ajantasaisiin järjestelmien välisiin automaattisiin siirtoihin. Esimerkiksi analytiikkaratkaisun avulla voidaan hakea tiedot suoraan palkkajärjestelmästä siirretystä tietovarastosta ja tuottaa halutut raportit automaattisesti.

Asiakkuusjohtaja

Marita Hämeenoja

marita.hameenoja@silta.fi

21 views0 comments
bottom of page