https://www.nordiciotweek.com/
top of page
Search
  • Movendos

Uusia tutkimustuloksia etänä toteutetun terveysvalmennuksen vaikutuksista
Etänä tapahtuvan terveysvalmennuksen vaikuttavuudesta on saatu vastikään mielenkiintoisia pitkän aikavälin tutkimustuloksia. Terveystieteiden maisteri Erja Mustonen havaitsi Itä-Suomen yliopistossa 15.1. tarkastetussa väitöstutkimuksessa, että kokonaisvaltainen vuoden kestänyt puhelimitse toteutettu terveysvalmennus vaikuttaa myönteisesti tyypin 2 diabetesta ja sepelvaltimotautia sairastavien potilaiden terveyteen ja elämänlaatuun.


Ainutlaatuinen kahdeksan vuoden mittainen pitkäaikaisseuranta myös osoitti, että sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset pienenivät. Terveysvalmennukseen osallistuneilla potilailla kokonaiskustannukset olivat 14 prosenttia matalammat kuin tutkimuksen verrokkiryhmällä. Säästöä kertyi noin 5 miljoonaa euroa. Terveysvalmennukseen osallistuneita oli kaikkineen 1034. Valmennus tapahtui vuoden ajan puhelimitse kerran kuukaudessa soitetuissa 30 minuutin puheluissa. Terveysvalmentajina toimivat sairaanhoitajat ja diabeteshoitajat, jotka saivat lisäkoulutuksen valmentavaan työotteeseen ja puhelintyöskentelyyn.


- Terveysvalmennus vaikuttaa myönteisesti erityisesti henkilöihin, jotka ovat kykeneviä ja halukkaita terveysvalmennukseen. Siten terveysvalmennus voisi olla yksi omahoidon tukimuoto kroonisten sairauksien hoidon palveluvalikoimassa, Mustonen toteaa väitöskirjatiedotteessa.


Yksilövalmennus on tehokas tapa tukea terveyttä


Kohonnut stressi, elintapasairaudet, vähäinen uni ja kokonaisvaltaisen elämänhallinnan puute aiheuttavat valtavia kustannuksia yhteiskunnassa ja työpaikoilla. Pelkästään työkyvyttömyyden hinta Suomelle vuodessa on 4 miljardia. Vuodessa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy 18 800 henkilöä, ja työkyvyttömyyseläkettä saa lähes 170 000 henkilöä.


Tutkimustulosten pohjalta on kiinnostavaa pohtia, paljonko Movendoksen kehittämä Unik Health Coaching-valmennusmalli tuottaisi yhteiskunnallisesti merkittäviä kustannussäästöjä ja inhimillistä hyvinvointia, jos sitä sovellettaisiin työnantajien lisäksi myös sosiaali- ja terveyspuolella. Valjastamalla parhaat terveysvalmentajat ja asiantuntijat sekä vaikuttava valmennusmenetelmä, on mahdollista valmentaa jopa kymmeniä tuhansia suomalaisia. Tuloksia, vaikuttavuutta ja tyytyväisyyttä valmennukseen olisi mahdollista seurata lyhyellä ja pitkällä aikavälillä yhtä läpinäkyvästi kuin nytkin, yksilöllinen anonymiteetti ja luottamus säilyttäen.


Movendoksen yksilöllinen Unik Health Coaching-terveysvalmennus on ihmisen ulottuvilla missä tahansa, juuri oikeaan aikaan ja vaikuttavuuden mittaavalla tavalla. Tietosuojatut videotapaamiset ja henkilökohtaisesti räätälöity 3 kk kestävä ja viisi etätapaamista sisältävä valmennus on saanut todennetusti aikaan erittäin hyvää vaikuttavuutta.


Esimerkiksi 35-vuotiaan työntekijän kohdalla ennenaikaisen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen kustannukset työnantajalle olisivat noin 340 000 € (laskettu Valtiokonttorin sivuilta löytyvän työkyvyttömyyskustannusten TKV-kertoimen 3000 x 12 x 9,451 mukaan). Tällä yksittäisen henkilön työnantajayritykselle aiheuttamalla työkyvyttömyyskustannuksella pystyisi kattamaan kaikkineen lähes 500 henkilön yksilövalmennuksen. Ja toiseen suuntaan: yhdellä valmennuksella voidaan saada aikaan jopa yli 300 000 euron säästö.


Lisätietoja Movendoksen valmennuksesta löydät täältä: unik.movendos.com

105 views0 comments

Comentários


bottom of page