https://www.nordiciotweek.com/
top of page
Search
  • -

Terveys- ja hyvinvointiongelmien juurisyyt eivät näy ulospäin


- Kokonaisvaltaisella valmennuksella kiinni oikeisiin muutoksiin
Kun ihmisen terveyttä ja elämänhallintaa halutaan kohentaa pysyvällä tavalla, on tärkeää ymmärtää juurisyiden merkitys muutokselle. Perinteisesti mielen hyvinvointia ja fyysistä terveyttä on tuettu eri ammattilaisen toimesta siilomaisesti: työntekijöille tarjotaan liikuntaan, ravintoon, stressiin tai uneen liittyviä siilomaisia ja usein neuvomiseen tai opastamiseen pohjautuvia ratkaisuja.


Ulospäin näkyvien terveysongelmien juurisyyt ovat usein jossakin aivan muualla. Monesti juurisyyt liittyvät elämän arvottamiseen ja elämänhallintaan. Jotta saadaan aikaan pysyviä muutoksia, on muutoksen lähdettävä yksilöllisestä elämäntilanteesta. Kun konkreettisia arjen rutiineja ja valintoja muutetaan tältä pohjalta, ovat vaikutukset usein pysyviä.


Uusimmat tutkimustulokset ja kattavat omista valmennuksistamme saadut tulokset vahvistavat näkemystämme kokonaisvaltaisen lähestymisen vaikuttavuudesta. Terveys ja hyvinvointi on kokonaisuus, johon vaikuttavat monet eri tekijät. Yhdellä osa-alueella saadut positiiviset vaikutukset heijastuvat useille muille terveyden osa-alueille.


Ihmisen kohtaaminen sitouttaa ja tuo tuloksia


Movendos on suomalainen yritys, jonka tausta on käyttäytymis- ja terveystieteen tutkimuksessa. Tämä antaa laajan ja samalla syvällisen näkökulman asiantuntemukseen pohjautuvaan yksilövalmennusten toteutukseen ja seurantaan.


Unik Health Coaching on konseptoitu arvo- ja ratkaisukeskeinen yksilövalmennus, joka toteutetaan tietosuojatuin etätapaamisin. Sen kesto on noin kolme kuukautta, ja valmennus sisältää viisi henkilökohtaista tapaamista oman valmentajan kanssa sekä etätuen tapaamisten välillä tarpeen mukaan. Kaikkineen kolmen vuoden aikana on toteutettu jo yli 1000 yksilöllistä valmennusta todennetuin tuloksin.


Arvo- ja ratkaisukeskeinen coaching-lähestymistavan voima perustuu hyvin yksinkertaisiin asioihin. Ulkopuolisen asiantuntijan jakamat ohjeet ja neuvot eivät toimi, koska pelkkä tieto ei riitä saamaan aikaan muutosta. Yksilöllisellä coaching-menetelmällä yksilön elämää ja muutostarvetta lähestytään hänen omasta elämäntilanteestaan käsin.


Ihmisen kuunteleminen ja valmentajan esittämät oikeat kysymykset saavat aikaan omia oivalluksia, uusia ajattelumalleja ja toimintatapoja. Nämä muuttavat arjen valintoja ja käyttäytymistä konkreettisesti ja pysyvästi.


Yksilölähtöisen lähestymistavan ansiosta valmennuksemme kokonaistuloksissa näkyvät paitsi pysyvät myönteiset elämänmuutokset ja kohentunut terveys, myös erittäin korkea sitoutumisaste. Peräti 98 % valmennettavista sitoutuu valmennukseen, mikä on valmennusten onnistumisen kannalta katsottuna elintärkeä kysymys.


Tietosuojan varmistaminen tärkeää


Terveysvalmennuksissa käydään läpi monia luottamuksellisia asioita niin etätapaamisissa kuin niiden välissä tapahtuvassa viestinnässä ja yksilöllisissä etävalmennustehtävissäkin. Olipa palveluntarjoaja mikä tahansa, on erittäin tärkeää varmistaa valmennuksen tietosuojan olevan korkealla tasolla.


Movendoksen etäpalveluja käytetään myös terveydenhuollossa, joten Unik Health Coaching-valmennuksessa työntekijän kaikki tiedot ovat turvassa koko etävalmennuksen ajan, eli myös etätapaamiset tapahtuvat suojatulla yhteydellä.


Olemme yli 20 vuoden kokemuksella todenneet, että onnistuakseen yksilön työkykyä ja terveyttä tukevien toimenpiteiden tulisi sisältää seuraavia ainesosia:


- Yksilölähtöisyys

- Oikea ajoitus

- Kokonaisvaltaisuus

- Arvo- ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja coaching-menetelmä

- Helppo saavutettavuus

- Valmennukseen sitoutuminen

- Tulosten ja vaikuttavuuden todentaminen

- Selkeä toteutusmalli

- Korkeatasoinen tietosuoja


Kattavan tulosraportin voit ladata sivulta unik.movendos.com


Blogin on kirjoittanut Movendoksen valmennuspalveluihin keskittyvä asiakkuusjohtaja

Paula Mäkeläinen.

113 views0 comments

Yorumlar


bottom of page