https://www.nordiciotweek.com/
top of page
Search
  • Discendum

Oppimisen arkea – analytiikka oppimisen tukena


Oppimisanalytiikka on tärkeä osa oppimisprosessin seurantaa ja tukemista Priima-oppimisympäristössä. Keskeistä analytiikan seuraamisessa on helppous ja nopeus: visuaaliset elementit työpöydällä, kursseilla ja eri aktiviteeteissa välittävät nopeasti tilannekuvan oppimisprosessin vaiheesta.

Oppimisprosessin suunnittelusta toteutukseen

Koulutusta rakennettaessa on tärkeää, että samalla suunnitellaan analytiikan hyödyntäminen osana prosessia. Priimassa analytiikan lähtökohta on selkeys ja havainnollisuus. Käyttäjälle näytetään roolin mukaan tarpeellisia elementtejä ja sisältöjä: kouluttajan pitää seurata laajempaa prosessia ja oppijan ensisijaisesti omaa oppimistaan. Vastaavasti esimies haluaa yleensä seurata oman tiiminsä oppimista.

Visuaalisten näkymien lisäksi Priima tarjoaa esimerkiksi erilaisia kokoavia raportteja, joita voidaan kohdentaa myös yhdelle tai useammalle käyttäjälle seurantaa ja analysointia varten. Opiskelun aluksi on tärkeää perehdyttää jokainen oman roolinsa kannalta keskeisiin toimintoihin. Parhaimmillaan analytiikka on osa oppimisen arkea ja tukee näin oppimisprosessin etenemistä.

Seurantaa kootusti työpöytänäkymissä

Kirjautumisen jälkeen Priimassa avautuu työpöytänäkymä, jossa on kootusti kaikki keskeinen tieto omaan rooliin liittyvistä asioista. Esimerkiksi oppijan näkymässä ensimmäisenä nähdään aktiiviset, meneillään olevat kurssit ja niiden eteneminen.

Tarkempia tietoja kurssien tehtävistä pääsee tarkastelemaan Tehtävät-näkymästä, jossa ovat kootusti tekemättömät, erääntyneet ja suoritetut tehtävät. Erääntymisistä näkyvät selkeät ilmoitukset, ja tehtävät voi myös järjestää lähestyvän eräpäivän mukaan. Tehtävät-näkymästä voi siirtyä suoraan kurssille, jossa haluaa kyseistä tehtävää tarkastella.

Oppijan työpöytänäkymä Priimassa

Edistyminen kurssilla

Oppijan polkua kurssilla suuntaavat ja ohjaavat kurssille asetetut suorittamisen säännöt. Kokonaiseteneminen näkyy kurssin Suoritukset-näkymässä oppijalle. Tästä on helppo havaita nopeasti, minkä verran kurssia on jo edetty ja mitä vielä on suoritettavana. Omaa edistymistä voi myös verrata kurssin keskiarvoon.

Myös tehtävistä on oppijalle tarjolla kokoava näkymä kurssilla: mitä tehtäviä on tekemättä, erääntyneenä, odottamassa tarkastusta tai suoritettu. Samoin eräpäivät ovat selkeästi näkyvissä. Jälleen tehtäviä voidaan lajitella myös eräpäivän mukaan.

Kouluttaja näkee kurssin suorituksista yhteenvedon kaikkien kurssin jäsenten osalta koko kurssista sekä kurssin sisällöistä ja tehtävistä.

Kouluttajan näkymä kurssin suorituksiin Priimassa

-Henna-Riikka Ahvenjärvi

Priiman tuotepäällikkö

Discendum Oy

Kiinnostuitko? Käy tutustumassa Priima-blogiin, jossa kerromme Priimasta lisää. Ota seurantaan myös Priiman Twitter-tili ja pysyt menossa mukana!

17 views0 comments
bottom of page