https://www.nordiciotweek.com/
top of page
Search
  • -

Vastuullisuus, vaikuttavuus ja merkityksellisyys työelämän murroksessaVastuullisuus on uudistuvan työelämän merkittävimpiä ajureita. Haluamme, että yritykset toimivat entistä vastuullisemmin, oli kyse sitten strategisista valinnoista, osaamisen kehittämisestä tai sopeutustilanteista. Meitä ei tyydytä, että yritykset tuottavat ainoastaan lisää osinkoja osakkeenomistajille, vaan haluamme myös, että yrityksellä on laajempi yhteiskunnallinen tehtävä, ”purpose”.


Kyvykkyyksillä kestävää kehitystä


Isoilla globaaleilla yrityksillä voi olla käytössään isommat resurssit ja enemmän vaikutusvaltaa kuin monella valtiolla, joten sillä mihin yritys suuntaa resurssinsa ja kyvykkyytensä on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus. ”Strategisiin kyvykkyyksiin kulminoituu yrityksen vuosien varrella kumuloitunut kollektiivinen tietotaito, jolla voi synnyttää innovaatioita ja uusia liiketoimintamalleja tukemaan kestävää kehitystä.


Entä jos talouskoneistomme valjastettaisiin niin että vastuullisuus nähtäisiin tuloksellisuuden mahdollistajana eikä esteenä?”, HRM Partnersin toimitusjohtaja Paula Kilpinen haastaa.


Osaamisen johtaminen ja sopeutustilanteet vastuullisuuden happotestinä

Työelämän uudistumisen myötä osaamistarpeet ovat murroksessa, ja työtehtäviä katoaa automaation ja robotiikan myötä. Moni yritys joutuu lähiaikoina sopeuttamaan toimintaansa haastavan taloustilanteen myötä.


”Sopeutustilanteet ovat vastuullisuuden happotesti: johdetaanko sopeutustilanteita vastuullisesti, ja kohdataanko työntekijät arvostavasti ihmisinä vai tarpeettomana resurssina?”, HRM Partnersin liiketoimintajohtaja ja valmentaja Päivi Erkkilä herättää miettimään.


Vastuulliset työnantajat laittavat toimintansa keskiöön ihmiset ja heidän osaamisensa. Kun yritys tekee näkyväksi tulevaisuuden osaamistarpeet ja antaa työntekijöille mahdollisuuden kehittyä niitä kohti, kasvaa näiden kokema työn merkityksellisyys myös korkeampaan potenssiin.


Vastuullisuus lisää merkityksellisyyttä


Ratkaisevaa on se, miten yritys lunastaa oman tehtävänsä yhteiskunnassa yhdistämällä vastuullisuuden, vaikuttavuuden ja merkityksellisyyden. Tähän tarvitaan kyky vaikuttaa yhteiseen hyvään, toimia vastuullisesti ja tuottaa työntekijöille kokemuksia merkityksellisyydestä.


”Mahdollisuus tehdä merkityksellistä, arvokasta, vaikuttavaa ja vastuullista työtä sekä houkuttelee että sitouttaa työntekijöitä tänä päivänä paremmin kuin mikään ulkoinen motivaattori”, HRM Partnersin organisaatiopsykologi ja valmentaja Jaakko Sahimaa toteaa ja jatkaa: ”Tulevaisuudessa merkityksen johtaminen nousee sekä henkilöstöjohtamisen että esimiestyön ytimeen.”


Työelämän murros haastaa johtamista, osaamista ja työuria. HRM Partners on valmennusyritys, joka tarjoaa johtamisen ja osaamisen ratkaisuja sekä työnelinkaaripalveluja yrityksen muutos- ja sopeutustilanteisiin.


Paula Kilpinen, toimitusjohtaja, HRM Partners Oy

23 views0 comments

コメント


bottom of page