https://www.nordiciotweek.com/
top of page
Search
  • -

Vastaako HR-järjestelmäsi 2020 haasteisiin?
Uusi vuosikymmen, samat tutut vuosisuunnitelmat ja tavoitteiden asettaminen. Kuinka hyvin HR-järjestelmäsi vastaa nykypäivän vaatimuksiin suunnittelun, toteuttamisen ja raportoinnin suhteen?


HR:n vuosikellossa ollaan valmiina kääntämään uusi sivu, kun vuoden 2020 suunnitelmien täytäntöönpano on nyt ajankohtaista. Kehityskeskusteluiden ja tavoitteenasetannan prosessien aloittaminen, osaamisten ja koulutusten suunnitteleminen sekä resurssien riittävyyden varmistaminen ovat uuden vuoden tärkeimpiä teemoja. Kuinka varmistaa, että kehityskeskusteluiden ja tavoitteenasetannan prosessit etenevät juuri suunnitellusti? Millaista tukea esimiehet kaipaavat?


Esimiesten työ helpottuu, HR pystyy seuraamaan prosessia


Toimivalla HR-järjestelmällä pystytään vaiheistamaan kehityskeskusteluja ja tavoitteenasetantaa helpottaen näin HR:n hallintaa niiden etenemisestä. HR:n vuosikellon mukaisesti suunniteltu prosessi etenee helposti ja nopeasti suunnittelusta käyttöön. Myös esimiesten työtä voidaan helpottaa automatiikan ja vaiheistuksen avulla. Työntekijöillä voi olla esitäytettäviä kohtia, joihin pystytään palaamaan varsinaisessa keskustelussa esimiehen kanssa.


Osaamistenhallinta ja koulutustarpeiden suunnitteleminen


Riittävän osaamisen varmistaminen koulutusten suunnittelulla ja järjestämisellä on mahdollista modernilla HR-järjestelmällä, jossa ilmoittautumiset ja osallistumistietojen hallinta on automatisoitua. Varmista siis osaamisen riittäminen kehityssuunnitelmiin peilaten ja suunnittele koulutustarpeet niin sisäisesti kuin ulkoisesti etukäteen. Lue lisää kuinka toimiva HR-järjestelmä auttaa toteuttamaan HR:n vuosisuunnitelmaa.32 views0 comments

Comments


bottom of page