https://www.nordiciotweek.com/
top of page
Search
  • -

Tehokasta osaamisen kehittämistä verkko-oppimisympäristön avullaDiscendum tarjoaa yrityksille monipuolisia oppimisympäristöpalveluita. Osaamisen kehittämistä voidaan tehostaa ja sujuvoittaa monin tavoin oppimisympäristön avulla. Opiskelun sujuvuuden kannalta oppimisympäristön ajantasaisuus on tärkeää niin teknisesti kuin sisällöllisesti. Toteutuksen lähtökohtana ovat aina osaamisen kehittämisen prosessit eli suunnitelma siitä, miten osaamista organisaatiossa johdetaan eli käytännössä kehitetään, hankitaan, seurataan ja arvioidaan. Mitä paremmin nämä prosessit ja niiden jatkuva parantaminen on suunniteltu, sitä enemmän saadaan oppimisympäristöstä tehoja irti.


Osaamisen kehittämisen johtamista arjessa


Käyttäjän kannalta on aina tarkoituksenmukaista, jos hän näkee oppimisympäristössä juuri itselleen kohdennettua sisältöä. Esimerkiksi esimiehelle tärkeää on näkymä oman tiimin osaamisen kehittämiseen. Työntekijän kannalta taas on olennaista päästä mahdollisimman helposti ja nopeasti olennaisen oppimisen äärelle. Erilaiset muistutukset esimerkiksi erääntyvistä kursseista, kurssiohjelmista ja sertifioinneista sekä lähestyvistä lähikoulutuksista ovat myös tärkeitä. Parhaimmillaan oppimisympäristö tukee saumattomasti arjessa osaamisen kehittämisen prosessia.


Kohdentamisen työkaluja


Sisällön ja oppimispolkujen kohdentamiseen on eri oppimisympäristöissä erilaisia työkaluja. Esimerkiksi Totara Learn -oppimisympäristössä dynaamiset kohderyhmät ovat monipuolinen työväline automatisoidun toimintansa takia: dynaamisessa kohderyhmässä määritellään säännöt, joiden mukaan kohderyhmään liitetään tai siitä poistetaan jäseniä. Kohderyhmälle voidaan esimerkiksi osoittaa kursseja, kurssiohjelmia ja sertifiointeja suoritettavaksi. Myös mm. työpöytiä ja oppimissuunnitelmia voidaan kohdentaa kohderyhmän avulla. Lisätietoja tarkemmin kohderyhmistä:

Pääsääntöisesti mitä isompi organisaatio on kyseessä, sitä vähemmän halutaan manuaalista ylimääräistä työtä. Oppimisympäristön käyttäjän polku on ympäristössä sitä selkeämpi, mitä paremmin se on etukäteen suunniteltu. Toteutusvaihtoehtoja voi olla monia, mutta ensisijaisesti kannattaa aina pohtia käyttäjän näkökulmaa: miten oppimispolku on mahdollisimman helppo, selkeä ja sujuva. Tässä yksi esimerkki Totarasta kurssiohjelmien ja sertifiointien osalta:

Prosessien ja käytännön vuorovaikutus


Kun osaamisen kehittämisen ja jatkuvan oppimisen prosessi on käytännönläheinen, niin parhaimmillaan oppimisympäristö tukee prosessin toteuttamista ja toteutumista todella tehokkaasti. Jatkuva oppiminen edellyttää, että prosessit ja käytännön toteutus ovat vuorovaikutuksessa ja niitä kehitetään tiiviisti yhdessä.

Discendum & Totara Learn: https://www.discendum.com/totaralearn/

9 views0 comments

Comments


bottom of page