https://www.nordiciotweek.com/
top of page
Search
  • -

Keskity vahvuuksiin muuttuvassa työelämässä


Oletko jo törmännyt oudolta kuulostavaan termiin VUCA? Kyseessä ei ole Star Trek -televisiosarja, vaan VUCA on viittaus nykyisen työelämän monimutkaisuuteen ja monimuotoisuuteen: V= volatility (epävakaisuus), U= uncertainty (epävarmuus), C=complexity (monimutkaisuus) ja A=ambiguity (epäselvyys).

Kun mietit minkälaisessa työympäristössä tällä hetkellä teet päivittäistä työtä, huomaat, että VUCA kuvaa organisaatioiden nykytilaa. Jatkuvassa muutoksessa on vaikea pysyä mukana ja epävarmuus on tekijä, jonka kanssa saa tehdä matkaa. Koska VUCA-tekijät ovat sellaisia, joihin emme pysty vaikuttamaan paljoakaan, korostuvat työn sisältö, yksilölliset tarpeet ja merkityksellisyys entisestään.

Työelämän on sopeuttava yksilöllisiin tarpeisiin

Olemme jo tottuneet vaatimaan yksilöllistä palvelua, ja tämä trendi näkyy nuorempien sukupolvien (milleniaalit ja Z-sukupolvi) työelämäodotuksissa. Google ja Facebook imevät meistä tehokkaasti tietoja, minkä seurauksena älypuhelimen sovelluksiin tulvii personoituja mainoksia 24/7 -tahtiin. Ympäröivä tiedon maailma muotoutuu yhä enemmän mieleiseksemme – muodostuu tarve vähitellen istuttaa työelämä omiin arvoihin sekä elämänrytmiin.

Yksilöllisyyden vaatimukset luovat odotusarvoja myös johtamiselle. Vaikka yhä enemmän edellytetään vastuun ottamista omasta työstä ja sen organisoimisesta, myös jatkossa tarvitaan hyvää ihmiseltä ihmiselle -johtamista. On muodikasta puhua työntekijäkokemuksesta ja työnhakijakokemuksesta. Nyt niiden rinnalle on tuloillaan inhimillinen kokemus (human experience), josta Deloitte mainitsee uusimmassa HR Trends -tutkimuksessaan. Työelämäkontekstissa inhimillinen kokemus tarkoittaa, että tarvitaan yrityksen koko henkilöstö rakentamaan työtä ja kulttuuria, jotta siitä saadaan toimiva ja kaikille merkityksellinen.

Työelämän haasteista selvitään yhdessä tekemällä

Deloitten 2019 HR Trends -tutkimuksen mukaan organisaatioiden johtaminen vaatii lisääntyvässä määrin perinteisistä poikkeavia toimintatapoja. Pelkkä oman alan asiantuntemus ei enää riitä, vaan on oltava avoin kaikkiin suuntiin. Jo rekrytointivaihetta on mietittävä eri perusteilla kuin aiemmin. Jos ennen arvostettiin substanssiosaamista ja alan koulutusta, nyt korostuu kyvykkyys osoittaa, kuinka hyvin henkilö pystyy seulomaan, muodostamaan ja soveltamaan tietoa. Työtekijöiden on lisäksi hyvä edustaa eri koulutus- ja kokemustaustaa. Kolmas merkitsevä asia liittyy henkilöstön taitoon omaksua jatkuvasti uusia tietoja ja taitoja.

Nykyinen ja tuleva työelämä vaatii meiltä kaikilta sietämistä ja suodatuskykyä. Epävarmuus, epäselvyys ja epävakaisuus kalvavat arjessa. Samalla tiedon määrä lisääntyy exponentiaalisesti, jolloin monimutkaisuuden hallinta korostuu. Selviämme tästä kaikesta vain sillä, että inhimillistämme arkeamme ja rakennamme työelämää yhdessä: yhdistämme omia vahvuuksiamme, kokemuksiamme ja koulutustaustaamme.

Riina Kosonen

HR-System Manager

Lue myös Sillan muita blogeja täältä.


8 views0 comments
bottom of page