https://www.nordiciotweek.com/
  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Vimeo - Grey Circle
Search
  • Paula Mäkeläinen, Movendos Oy

Yli tuhat tarinaa terveydestä ja työkyvystä - tulosjulkistus yksilövalmennuksista suomalaisissa yrit


Terveyttä, työkykyä ja yleistä hyvinvointia edistäviin toimiin tehdään vuosittain isoja investointeja, mutta tuloksia ja vaikuttavuutta seurataan liian vähän. Lisäksi työnantajien haasteena on, että tukitoimien piiriin ei tavoiteta oikeita henkilöitä, sitoutumisen puute vaivaa tai kuntoutusprosessit eivät tuota pysyviä muutoksia ihmisen omassa arjessa. Yksilöllinen ja oikein ajoitettu terveysvalmennus tavoittaa oikeat työntekijät ja tuo pysyviä vaikutuksia. Yli tuhat jo toteutettua yksilöllistä valmennusmatkaa tarkoittaa yhtä montaa erilaista tarinaa terveydestä ja työkyvystä. Kohonnut stressi, elintapasairaudet, vähäinen uni ja kokonaisvaltaisen elämänhallinnan puute aiheuttavat valtavia kustannuksia yhteiskunnassa ja työpaikoilla. Pelkästään työkyvyttömyyden hinta Suomelle vuodessa on 4 miljardia. Vuodessa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy 18 800 henkilöä, ja työkyvyttömyyseläkettä saa lähes 170 000 henkilöä. Yksittäisen henkilön työnantajayritykselle aiheuttamalla työkyvyttömyyskustannuksella pystyisi kattamaan kaikkineen lähes 500 henkilön yksilövalmennuksen. Ja toiseen suuntaan: yhdellä valmennuksella voidaan saada aikaan jopa yli 300 000 euron säästö (laskettu Valtiokonttorin työkyvyttömyyskustannusten TKV-kertoimen mukaan).

Terveys ei katso asemaa eikä toimialaa - ihmisellä on tarve tulla kuulluksi ja kohdatuksi

Tutkimusten mukaan ihminen pystyy vaikuttamaan omaan terveyteensä pysyvällä tavalla silloin, kun hän saa yksilöllistä ja omaan elämäntilanteeseensa muovautuvaa tukea elämänmuutokseen. Ongelmana on ollut, että yksilöllinen ja vaikuttavalla tavalla annettu tuki ei ole ollut helposti ihmisten ulottuvilla eri puolilla Suomea. Konseptoitu arvo- ja ratkaisukeskeinen Unik Health Coahing-valmennus perustuu 20 vuoden kokemukseen ja yhteistyöhön suomalaisten yritysten kanssa. Kolme vuotta sitten valmennusmalli tuotiin osaksi Movendoksen toimintaa. Silloin alkoi sekä valmennuksen tarjoaminen etänä sijainnista riippumattomasti että johdonmukainen vaikuttavuuden seuranta. Valmennus on tullut aiemmin tunnetuksi nimellä Movendos Health Coaching. Uusi nimi Unik Health Coaching viittaa vahvasti yksilöllisyyteen, joka on valmennusten tärkein kulmakivi. Arvo- ja ratkaisukeskeinen coaching-lähestymistavan voima perustuu hyvin yksinkertaisiin asioihin. Ulkopuolisen asiantuntijan jakamat ohjeet ja neuvot eivät toimi, koska pelkkä tieto ei riitä saamaan aikaan muutosta. Yksilöllisellä coaching-menetelmällä yksilön elämää ja muutostarvetta lähestytään hänen omasta elämäntilanteestaan käsin. Ihmisen kuunteleminen ja valmentajan esittämät oikeat kysymykset saavat aikaan omia oivalluksia, uusia ajattelumalleja ja toimintatapoja. Nämä muuttavat arjen valintoja ja käyttäytymistä konkreettisesti ja pysyvästi. Myönteinen muutos yhdellä osa-alueella kertautuu usein hyvinä muutoksina myös muilla elämän osa-alueilla.

Ihmisen kohtaaminen sitouttaa ja tuo tuloksia

Movendos on suomalainen yritys, jonka tausta on käyttäytymis- ja terveystieteen tutkimuksessa. Tämä antaa laajan ja samalla syvällisen näkökulman asiantuntemukseen pohjautuvaan yksilövalmennusten toteutukseen ja seurantaan. Nyt Movendos on toteuttanut jo yli tuhat täysin yksilöllistä valmennusmatkaa, joista jokainen on tapahtunut luottamuksellisesti työntekijän ja terveysvalmentajan välillä. Valmennus toteutetaan tietosuojatuin etätapaamisin, ja sen kesto on noin kolme kuukautta. Valmennus sisältää viisi tapaamista henkilökohtaisen valmentajan kanssa sekä etätuen tapaamisten välillä. Yksilön työkykyä ja terveyttä tukevien toimenpiteiden haasteet on ratkaistu seuraavalla reseptillä:

• Yksilölähtöisyys • Oikea ajoitus • Kokonaisvaltaisuus • Arvo- ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja coaching-menetelmä • Helppo saavutettavuus • Valmennukseen sitoutuminen • Osaavat ja kokeneet yksilövalmentajat • Tulosten ja vaikuttavuuden todentaminen • Selkeä toteutusmalli

Tuore tulosraportti on julkaistu

Unik Health Coaching-valmennus sopii kenelle tahansa, joka kaipaa parempaa terveyttä, elämän tasapainoa ja ajanhallintaa tai parempia palautumisen ja stressinhallinnan taitoja. Konkreettisesti tämä voi tarkoittaa vaikkapa lisääntynyttä unen ja arkiaktiivisuuden määrää ja tervehtynyttä ruokavaliota, juuri itselle sopivalla tavalla. Jokainen valmennus on sisällöltään ja tavoitteiltaan uniikki. Sitä voidaan tarjota kohdennettuna palveluna tietyin kriteerein tai se voi olla työntekijöiden ulottuvilla tarpeen mukaan.

Lataa itsellesi kattava Unik Health Coaching-tulosartikkeli uusilta valmennussivuilta täältä.

Paula Mäkeläinen Paula Mäkeläinen on Movendos Oy:n asiakkuusjohtaja, joka toimii tiiviisti työnantajien, työterveyden ja palvelukehityksen rajapinnassa.

#movendos #terveys #terveyspalvelut #digihealth #hr #unikhealthcoaching

6 views

HR EXECUTIVE NORDIC 2020

Venue: Kattilahalli, Helsinki
Contact / partnerships

Mikko Huttunen

+358 50 367 5966

mikko.huttunen@bignordic.com

Heidi Byskata

+358 50 309 1418

heidi.byskata@bignordic.com

Agenda &
speaking inquiries

 

Petra Åkerlund

Head of Event Production

petra.akerlund@bignordic.com

+358 503 214 990

Tickets &
group participations

Hannu Pikkarainen
+358 504 708 390

hannu.pikkarainen@bignordic.com

Business Insight Group

Kalevankatu 31 

00100 Helsinki
www.bignordic.com

Subscribe to our newsletter and we'll inform you about upcoming B2B conferences most suitable for your profession and interests.
 

All new subscribers will receive a 15% discount voucher that can be used for participation tickets!

HRExecutive_logo_2021-04.png