https://www.nordiciotweek.com/
top of page
Search
  • HR viesti / Merja Maukonen

Yksilöllinen terveysvalmennus tukee työkykyä


Tutkimustietoon pohjautuvan yksilövalmennuksen tavoitteena ovat pysyvät muutokset

Yritysten y-tunnusten takaa löytyy joukko taustoiltaan, tarpeiltaan ja toiveiltaan hyvin uniikkeja yksilöitä. Jokaisella työntekijällä on ainutlaatuinen ja alati muuttuva elämäntilanne, minkä vuoksi myös tuen on oltava yksilöllistä. Kaikille yhteiset stressinhallinnan vinkit, jumppavideot, ruokaohjeet tai tsemppiviestit ovat sinänsä mukavia, mutta yleiset ohjeet, neuvot tai kampanjat eivät toimi, kun halutaan oikeita kestäviä tuloksia.

Terveyttä ja hyvinvointia on tärkeä edistää kokonaisvaltaisesti erilaisten siiloratkaisujen sijaan. Terveys ja hyvinvointi on kokonaisuus, jossa yhdellä osa-alueella saadut positiiviset vaikutukset heijastuvat laajalle.

Yksilöllisesti työntekijän tarpeisiin suunnitellussa Movendoksen Unik Health Coaching-terveysvalmennuksessa työntekijä saa tukea esimerkiksi elämän- ja stressinhallintaan ja terveellisten elämäntapojen omaksumiseen.

"Ihminen kykenee parhaiten johtamaan omaa terveyttään ja hyvinvointiaan haastavissa elämäntilanteissa, kun hän saa yksilöllistä tukea. ", Movendos Oy:n asiakkuusjohtaja Paula Mäkeläinen sanoo.

Monien yritysten työntekijät ovat hajallaan eri yksiköissä ja yksilöllisten tukipalvelujen saatavuus vaihtelee. Arvo- ja ratkaisukeskeinen Unik Health Coaching -valmennus vastaa tähän tarpeeseen, koska toteutus tapahtuu kokonaan etänä. Siihen on siis helppo osallistua työtehtävästä ja sijainnista riippumatta.

Valmennus pohjautuu pitkään kokemukseen käyttäytymis- ja terveystieteiden tutkimuskentällä, yhteistyöhön suomalaisten yritysten kanssa ja jo yli tuhanteen yksilölliseen valmennukseen. Yhä useammat tunnetut suomalaisyritykset ovat lähteneet mukaan huomattuaan, millaisia positiivisia vaikutuksia valmennuksen avulla on saatu työkyvyn parantamisessa.

Henkilökohtaiset voimavarat käyttöön valmentajan tuella

Kolmen kuukauden pituiseen Unik Health Coaching-valmennukseen kuuluu viisi tietosuojattua etätapaamiskertaa oman valmentajan kanssa, viestintä ja henkilökohtaisesti räätälöidyt käyttäytymisen muutosta tukevat etätehtävät.

"Ihmisellä on tarve kuulla kuulluksi ja kohdatuksi. Arvo- ja ratkaisukeskeinen henkilökohtainen valmentaja vastaa tähän tarpeeseen. Muutoksen tarvetta lähestytään ihmisen omasta näkökulmasta. Työntekijää autetaan oivaltamaan omaan elämäntilanteeseen vaikuttavia seikkoja sekä löytämään uusia toimintamalleja hyvin konkreettisilla tavoilla", Mäkeläinen kuvailee.

Haitallisten ajattelumallien korvaaminen myönteisillä auttaa tekemään arjessa omaa hyvinvointia edistäviä valintoja. Myönteiset muutokset kertautuvat muilla elämän osa-alueilla.

Ihmisen kohtaaminen sitouttaa ja tuo tuloksia

Movendos seuraa valmennusten tuloksia laajasti. Yli tuhannesta valmennuksesta kerättyjen tietojen pohjalta valmennuksen on havaittu edistävän palautumista, stressinhallintaa, työkykyä, työtyytyväisyyttä, liikunnallisuutta ja terveellisiä ruokailutottumuksia sekä vähentävän koettua stressiä. Alla olevassa esimerkkikuvassa näkyy valmennuksen aikana tapahtunut muutos eri osa-alueilla (336 henkilöä vuosina 2018-2019).

Yli 98 % valmennettavista sitoutuu valmennukseen. Pysyviä tuloksia tuovan valmennuksen tärkeimmät osatekijät ovat yksilölähtöisyys, oikea ajoitus ja lähestymistapa, kokonaisvaltaisuus, matala osallistumiskynnys sekä valmentajan pätevyys.

"Joustavan ja mahdollisimman varhaisen vaiheen valmennuksen avulla voidaan parhaimmillaan välttää työntekijän joutuminen työkyvyttömyyseläkkeelle", sanoo Mäkeläinen.

Työkyvyttömyyden kustannuksia vastaavalla summalla pystyy kattamaan ennaltaehkäisevän terveys- ja hyvinvointivalmennuksen lähes 500 työntekijälle.

Tutustu Movendoksen uuteen valmennussivustoon ja kattavaan tulosraporttiin täältä: unik.movendos.com

26 views0 comments
bottom of page